Timočki klub, pouzdana organizacija 2020

Timočki klub je dobio priznanje koje potvrđuje da smo među najpouzdanijim organizacijama na tržištu i da se ističemo odgovornim poslovanjem, kao i da…