Individualno karijerno savetovanje u okviru programa „Znanjem do posla“

Individualno karijerno vođenje i savetovanje je pristup koji podrazumeva direktnu komunikaciju, prilagođenu individualnim potrebama i mogućnostima osobe koja traži savet. Karijerni praktičari i praktičarke koriste set instrumenata/alata i radnih dokumenata u skladu sa zahtevima određene situacije: Wayfi test – karijerni kviz, fotografije zanimanja, kartice kompetencija, kartice osećanja i anamneze, radne listove, upitnike i drugo. Individualno karijerno vođenje i savetovanje obuhvata sledeće aktivnosti (usluge): utvrđivanje veština, kompetencija, motiva i resursa kod pojedinaca; procena na osnovu primene testova; savetovanje za izbor zanimanja, nastavka obrazovanja; konsultacije o prvom poslu po završetku škole; savetovanje u vezi s planiranjem  karijere; savetovanje pri upućivanju i posredovanju za posao, obuku, praksu; rad na izradi CV-ja i utvrđivanje traženih profila zanimanja; pružanje podrške pri apliciranju; uvežbavanje razgovora za posao; dijagnostikovanje uz pomoć testova ličnosti; procene kompetencija i sposobnosti; rad na ličnim poteškoćama; organizovanje obuka na radnom mestu.

Timočki klub , u okviru programa „Znanjem do posla“, organizuje sesije individualnog karijernog vođenja i savetovanja! Ukoliko želiš da otkriješ  koje bi zanimanje, škola, fakultet ili posao omogućili tvoj profesionalni i lični razvoj? Potrebno je da otkriješ i razvijaš svoje kompetencije i da se dobro pripremiš za izlazak na tržište rada? Karijerne praktičarke u Timočkom klubu mogu ti pomoći u rešavanju ovih i mnogih drugih izazova u oblasti karijernog savetovanja. Prijavi se za svoju individualnu  sesiju  karijernog savetovanja svakog radnog dana od 09:00 do 16:00 časova naš E2E broker tim je tu za vas. Bilo da nas posetite u kancelariji (poštujući mere zaštite od Korona virusa) ili pozovete telefonom na 019/730 002 i mobilni.