O udruženju

Timočki klub je neprofitno i nepolitičko udruženje građana osnovano 1997. godine u Knjaževcu. Misija Timočkog kluba je promocija ekološki bezbednog, društvenog i ekonomskog razvoja Timočke krajine.

Šta radimo?

Timočki klub je osnovan 13. decembra 1997. godine. Za 25 godina rada Timočki klub je realizovao preko 100 projekata, sa više od 20.000 korisnika iz 15 zemalja. Za detaljnije informacije posetite www.timok.org Timočki klub je bio veoma aktivan u projektima i kampanjama čiji su ciljevi bili: unapređenje životne sredine, mobilnost mladih, aktivno građansko učešće, unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, povećanje transparentnosti i demokratizacija društva, unapređenje života ljudi sa teritorije dva okruga (Zaječarskog i Borskog) i izradu akcionih/operativnih planova i strateških dokumenata na lokalnom nivou. Timočki klub je ostvario i saradnju sa relevantnim institucijama iz različitih oblasti u zemlji, realizovao zajedničke projekte sa nevladinim organizacijama iz regiona i EU, dobio značajan medijski prostor i mogućnost korišćenja značajnih EU i drugih fondova.

Resursi

Timočki klub trenutno zapošljava 4 radnice ima 12 aktivnih volontera i volonterki i ima 46 članova i članica. Radni prostor površine cca 150 m2 sa kompletnom opremom neophodnom za rad udruženja. Takođe Timočki klub poseduje dve potpuno opremljene prostorije radioničarskog tipa.

Ciljna grupa/Korisnici

U fokusuTimočki klub nalaze se sledeće grupe: lokalne vlasti, ustanove iz sistema socijalne zaštite, prosveta, zdravstvo i druge institucije i organizacije na lokalnom i regionalnom nivou, nevladine organizacije, mediji, poslovni sektor, stari, mladi, osobe sa invaliditetom, žene, Romi, seosko stanovništvo.

Članstvo

Timočki klub je član:

 • GreenIST mreže
 • Lokalne organizacije za monitoring LOM
 • Access2mountain
 • Koalicija za monitoring javnih finansija

Timočki klub je bio član:

 • Nacionalnog koordinacionog tima NVOa Srbije za GOTV kampanju - izbori 2000, jedina NVO koja nije iz Beograda
 • Savetodavnog odbora civilnog drustva Republike Srbije za izradu Strategije za smanjenje siromaštva
 • Trilateralnog odbor Euroregion "Dunav XXI"
 • PREPARE, Evropska mreža za ruralni razvoj
 • "RIVER SEE mreža",
 • FENS Federation nevladinih organizacija
 • Timočki klub je jedan od osnivača Srpsko-Bugarskog NVOa - “Balkan Civic Coalition”
 • Jugoistočne razvojne mreže

Štampane publikacije

 • „ Vodič za upoznavanje sa osnovnim pojmovima o privatnim preduzećima i samostalnim radnjama”
 • „Vodič za finasiranje nevladinih organizacija iz budžeta opština i gradova“
 • „Radimo zajedno“
 • „Ekonomska analiza opštine Knjaževac“
 • „ Šta treba znati o Evropskoj uniji”
 • „ Upravljanje projektnim ciklusom”
 • „ Situaciona mapa stanja u 34 lokalnih samouprava"
 • „Vodič za bavljenje seoskim turizmom"
 • „Stanje inspekcijskih službi u Okruzima Zaječar i Bor"
 • „Građanski monitoring lokalnih usluga- Analize, rezultati i preporuke"
 • „IT Tehnologija i biznis u opštini Knjaževac
 • „Vodič za društveno odgovorno poslovanje
 • „Tradicionalni zimski praznici u Zaječarskom i Visinskom Okrugu
 • „Situaciona mapa-uticaj klimatskih promena u regionu istočne Srbije i zapadne Bugarske"
 • „Smernice i preporuke za reakcije na uticaj klimatskih promena na lokalnom nivou"
 • „Komparativna analiza o uređenju socijalnih usluga u Srbiji, Bugarskog i drugim zemljama članicama EU"
 • „Iskustvo Bugarske u procesu de-institucionalizacije socijalnih usluga  i uloga civilnog   sektora kao inicijatora i pružaoca usluga"
 • „Strategija preko-granične saradnje opštine Knjaževac"
 • „Strategija Zelena Agenda Knjaževac"
 • „Vodič za ekološki prihvatljivo ponašanje"
 • „Mapiranje česama u Zaječarskom okrugu"
 • „Priručnik o kompostiranju"
 • „Veštine poslovne komunikacije - kratki vodič"
 • „Krugovi učenja"
 • „Vodič za društveno odgovorno poslovanje"
 • „Vodič kroz mali biznis"
 • Razvijeno preko 50 projekata za pokretanje malog biznisa i više od 25 "feasibility" studija

Projekti

Implementirano više od 82 projekta kroz tri programa određena strateškim planom ( socio-humanitrani, razvojni i prekogranični program ):

Društveno angažovani :

 • Strategija za smanjenje siromštva Republike Srbije–PRSP
 • Otkrivanje nevidljivog siromaštva
 • Sveobuhvatna pomoć starima
 • Monitoring i evaluacija SIF projekata
 • Jedinica za monitoring i podršku projektima MRSP
 • Droga put u smrt
 • Korak do istine
 • Promovisanje pozitivnih međuetničkih odnosa u cilju izgradnje mira, razvoja i integracije u multietničkim regionima zapadne, istočne i jugoistočne Srbije
 • Participativno istraživanje siromaštva dece u Srbiji

Razvojni:

 • Biznis Inkubator Centar
 • Podrška malom biznisu u Istočnoj Srbiji
 • Promocija pluralizma jačanjem NVO i civilnog društva u Srbiji
 • Timočki regionalni razvojni Centar
 • Partnerstvo za razvoj
 • Program Edukacije Lokalnih Vlasti
 • NVO Resurs Centar
 • Volonterski Centar
 • Da ne bude kasno
 • Timočka Mreža
 • Kuća partnesrtva
 • Turistički infromativni centar
 • Učestvuj u reciklaži i sačuvaj životnu sredinu
 • Zelena agenda u Srbiji

Prekogranični:

 • Stara planina-novi mostovi
 • Balkanski Prekogranični Forum
 • Balkanska Civilna Koalicija
 • Istočna Srbija bliže Evropi
 • Regionalna integracija putem razmene volontera za pomirenje u Jugoistočnoj Evropi

Projekti sa ciljem jačanja demokratskih procesa u Srbiji:

 • Upoznaj svoja prava I i II
 • I mladi imaju prava zar ne? I i II
 • Knjaževačka otvorena škola - KOŠ
 • Sačuvaj glas
 • GOTV ( Izađi i glasaj ) kampanja
 • Građanski nadzor opštinkih budžeta
 • Edukacija mladih političara I i II
 • Edukacija Demokratskih snaga u Srbiji
 • Srbija u EU, šta od toga imam ja, šta od toga ima Knjaževac
 • Promocija Etičkog kodeksa ponašanja za predstavnike lokalnih vlasti u centralnoj Srbiji

Izvori finansiranja:

Udruženje je za svoj rad, u najvećem procentu, dobijalo finansijsku podršku putem donacija/grantova za realizaciju projekata od sledećih donatora, fondacija i institucija:
 • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
 • Bulgaria- Serbia IPA cross-border programme
 • SDC - The Swiss Agency for Development and Cooperation
 • Niras IP Consult
 • Opština Knjaževac
 • Olof Palme International Center
 • USAID, US Agency for International Development, USA
 • DFID, Department for International Development, UK
 • Charles Stewart MOTT Foundation, USA
 • EAR, European Agency for Reconstruction
 • GMF, General Marshal Fund, USA
 • UNDP, United Nations Development Program
 • OSCE, Organisation for Security and Cooperation in Europe
 • CIDA, Canadin International Development Agency -Canada,
 • Freedom House, USA,
 • CHF, Community Habitat Finance, USA,
 • Holland embassy, Beograd
 • Westminster Foundation for Democracy (UK),
 • Open Society Fund, Beograd, Budimpešta,
 • CRS, Catholic Relief Service USA
 • IOCC, International Orthodox Christian Charities, IOCC, USA,
 • ECHO, European Commission Humanitarian Organization
 • UNHCHR, United Nations High Commissioner for Human Rights
 • The Know How Fund, UK,
 • IDEE, Institute for Democracy in Eastern Europ USA,
 • IREX, Internationa Researcx & Exchanges Board- USA,
 • ADF, American Development Foundation,USA
 • Konrad Adenauer Stiftund, GER,
 • Save the Children Fund, UK,
 • UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund
 • Milieukontakt Internacional, Holland
 • BCIF, Balkan Communicative Initiatives Fund, UK
 • REC- Regionalni centar za životnu sredinu
 • Ministarstvo za razvoj nedovoljno razvijenih opština u Republici Srbiji
 • ...i više od dvadeset lokalnih donatora