Karijerni savetnici

Upoznajte naš tim

sanja

Sanja Džakula

Karijerna savetnica

Sanja Džakula je karijerni praktičar u Timočkom klubu, zadužena za informisanje i edukaciju mladih. Pomaže mladima u prepoznavanju, svojih sposobnosti, znanja i veština, a takođe pomaže i u usmeravanju karijernog puta.

Sanja takođe pruža individualnu podršku u identifikovnju, kreiranju, razvoju i ostvarivanju karijernih planova mladih.

katarina

Katarina Jagodić

Karijerna savetnica

Katarina Jagodić je pedagog. U Timočkom klubu, kao karijerna praktičarka, u protekloj godini, pomaže mladima da upoznaju sebe, definišu svoje ciljeve i odrede prioritete svog karijernog razvoja. Kroz individualno i grupno savetovanje i radionice, pruža informacije i pomaže mladima u donošenju odluka, izbora škole, fakulteta ili posla.

Katarina takođe pruža individualnu podršku u identifikovnju, kreiranju, razvoju i ostvarivanju karijernih planova mladih.