Koji su obnovljivi izvori energije?

- Solarna energija;- Snaga vetra;- Snaga vode;- Biomasa i biogorivo;- Geotermalna energija. #ipacbc #zelenimkorakomnapred #knjazevac #vidin #prekogranični #saradnja #zastitazivotnesredine #voda #zemljište #vazduh Ovaj…

Šta sve može da se reciklira ?

- Papir i karton (braon papir, štampani papir, časopisi, novine, palete);- Plastika (PET flaše, plastična burad i kante, streč folija, plasnične gajbe, flaše);-…

Šta uzrokuje klimatske promene?

Klimatske promene su uzrokovane globalniom zagrevanjem, tj. povećanjem proseka ukupne temperature naše planete. Kao rezultat povećanja temperature, na Zemlji se javljaju promene u…