Koji su najveći zagađivači voda u vašoj okolini?

– Komunalne i industrijske otpadne vode;
– Otpad iz domaćinstva;
– Veštačka đubriva, pesticidi/herbicidi;
– Deponije.

#ipacbc #zelenimkorakomnapred #knjazevac #vidin #prekogranični #saradnja #zastitazivotnesredine #voda #zemljište #vazduh #istraživanje #anketa

Ovaj projekat je kofinansiran uz pomoć sredstava Evropske Unije kroz Interreg – IPA Program prekogranične saradnje Bugarska- Srbija.
Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ovog web sajta je Udruženje građana “Timočki klub” i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske Unije ili Upravljačkog tela programa.