Komparativna analiza istraživanja u okruzima Zaječar i Vidin – Bugarski jezik