Prezentacije

Od svog nastajanja do danas “Timočki klub” je kroz razne inicijative i projekte izradio i objavio niz dokumenata među kojima i mnogo publikacija. Ovde ih možete, levim klikom na naslov, pogledati i preuzeti besplatno. Preporučujemo vam njihovu primenu.

Basic Check prezentacija
(pdf, 227 KB )
Učešće građana
(pdf, 42 MB )
Priprema budzeta
(pptx, 637 KB )
Aktivnosti i rezultati-vežba
(pptx, 146 KB )
Drvo problema-vežba
(pptx, 176 KB )
Zainteresovane strane-vežba
(pptx, 110 KB )
Pisanje predloga projekata
(pptx, 167 KB )
Trikovi uspešne komunikacije
(application/vnd.ms-powerpoint, 640 KB )
7 dobrih saveta
(application/vnd.ms-powerpoint, 429 KB )
Lider i biznis
(application/vnd.ms-powerpoint, 7 MB )
Menadzment u preduzetnickom biznisu
(application/vnd.ms-powerpoint, 573 KB )
Neverbalna komunikacij i bonton
(application/vnd.ms-powerpoint, 1 MB )
Uticaj interneta na transformaciju poslovanja
(application/vnd.ms-powerpoint, 711 KB )
Elektronska trgovina
(application/vnd.ms-powerpoint, 4 MB )
Elektronska uprava
(application/vnd.ms-powerpoint, 681 KB )
Elektronsko bankarstvo
(application/vnd.ms-powerpoint, 496 KB )
Internet kao poslovna sansa
(application/vnd.ms-powerpoint, 2 MB )
Izvorni i povereni poslovi
(application/vnd.ms-powerpoint, 1 MB )
Komunikacija_Znacaj i oblici
(application/vnd.ms-powerpoint, 632 KB )
Koordinacija i saradnja u insp nadzoru
(application/vnd.ms-powerpoint, 2 MB )
Zakon o inspekcijskom nadzoru-prezentacija
(application/vnd.ms-powerpoint, 5 MB )
Istrazivanja o insp nadzoru
(application/vnd.ms-powerpoint, 2 MB )
Planiranje inspekcijskog nadzora
(application/vnd.ms-powerpoint, 1 MB )
Unapredjenje procene i upravljanja rizicima
(application/vnd.ms-powerpoint, 2 MB )
Istrazivanje stavova 1000 preduzeca_2016
(pptx, 6 MB )
IT kao mehanizam za efektivniji i efikasniji rad lokalne administracije
(pptx, 179 KB )
Ucesce javnosti koncept
(application/vnd.ms-powerpoint, 827 KB )