O udruženju

Timočki klub je nevladino, nepolitičko i ne Beogradsko udruženje građana registrovano 1998 god sa sedištem u Knjaževcu. Misija Timočkog kluba je: unapređenje, ekološki bezbednog socijalnog i ekonomskog razvoja Timočke krajine.

Šta radimo?

Do sada je kroz tri strateška programa realizovano više od 70 različitih projekata sa više od 22.000 korisnika iz 12 zemalja. Timočki klub je bio veoma aktivan na polju jačanja demokratskih institucija i transformaciji političkih procesa u Srbiji. Sada smo lideri u promociji Lokalnog partnerstva javnom, privatnom i civilnom sektoru u Timočkom regionu i Srbiji.

Resursi

Timočki klub trenutno zapošljava 4 radnika ima 12 aktivna volontera i ima 46 članova. Poseduje potpuno opremljenu kancelarija u Knjaževcu i ima Tim trenera koji je u poslednjih nekoliko godina realizovao treninge za više od 1.400 ljudi i Timočku konsultantsku mrežu gde su konsultanti iz celog Timočkog regiona.

Članstvo

Timočki klub je član:

 • Odbora "Jugoistočne razvojne mreže" South East Development Network,
 • "Aliance for Blakan Cooperation", mreža NVO iz pograničnih regiona Rumunije, Bugarske, Makedonije i Srbije
 • PREPARE, "European network for rural development"
 • RIVER SEE mreža ,
 • FENS Federacija Nevladinih organizacija

Timočki klub je bio član:

 • Nacionalnog koordinacionog tima NVOa Srbije za GOTV kampanju - izbori 2000, jedina NVO koja nije iz Beograda
 • Savetodavnog odbora civilnog drustva Republike Srbije za izradu Strategije za smanjenje siromaštva
 • Trilateralnog odbor Euroregion "Dunav XXI".
 • Timočki klub je jedan od osnivača Srpsko-Bugarskog NVOa - “Balkan Civic Coalition”.

Štampane publikacije

 • „ Vodič za upoznavanje sa osnovnim pojmovima o privatnim preduzećima i samostalnim radnjama”
 • „Vodič za finasiranje nevladinih organizacija iz budžeta opština i gradova“
 • „Radimo zajedno“
 • „Ekonomska analiza opštine Knjaževac“
 • ” Šta treba znati o Evropskoj uniji”
 • „ Upravljanje projektnim ciklusom”
 • Razvijeno preko 50 projekata za pokretanje malog biznisa i više od 25 "feasibility" studija

Projekti

Implementirano više od 70 projekata kroz tri programa određena strteškim planom ( socio-humanitrani, razvojni i prekogranični program ):

Socio-humanitrani:

 • Strategija za smanjenje siromštva Republike Srbije–PRSP
 • Otkrivanje nevidljivog siromaštva
 • Sveobuhvatna pomoć starima
 • Monitoring i evaluacija SIF projekata
 • Jedinica za monitoring i podršku projektima MRSP
 • Droga put u smrt
 • Korak do istine
 • Promovisanje pozitivnih međuetničkih odnosa u cilju izgradnje mira, razvoja i integracije u multietničkim regionima zapadne, istočne i jugoistočne Srbije
 • Participativno istraživanje siromaštva dece u Srbiji

Razvojni:

 • Biznis Inkubator Centar
 • Podrška malom biznisu u Istočnoj Srbiji
 • Promocija pluralizma jačanjem NVO i civilnog društva u Srbiji
 • Timočki regionalni razvojni Centar
 • Partnerstvo za razvoj
 • Program Edukacije Lokalnih Vlasti
 • NVO Resurs Centar
 • Volonterski Centar
 • Da ne bude kasno
 • Timočka Mreža
 • Kuća partnesrtva
 • Turistički infromativni centar
 • Učestvuj u reciklaži i sačuvaj životnu sredinu
 • Zelena agenda u Srbiji

Prekogranični:

 • Stara planina-novi mostovi
 • Balkanski Prekogranični Forum
 • Balkanska Civilna Koalicija
 • Istočna Srbija bliže Evropi
 • Regionalna integracija putem razmene volontera za pomirenje u Jugoistočnoj Evropi

Projekti sa ciljem jačanja demokratskih procesa u Srbiji:

 • Upoznaj svoja prava I i II
 • I mladi imaju prava zar ne? I i II
 • Knjaževačka otvorena škola - KOŠ
 • Sačuvaj glas
 • GOTV ( Izađi i glasaj ) kampanja
 • Građanski nadzor opštinkih budžeta
 • Edukacija mladih političara I i II
 • Edukacija Demokratskih snaga u Srbiji
 • Srbija u EU, šta od toga imam ja, šta od toga ima Knjaževac
 • Promocija Etičkog kodeksa ponašanja za predstavnike lokalnih vlasti u centralnoj Srbiji

Izvori finansiranja:

 • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
 • Bulagria- Serbia IPA cross-border programme
 • Olof Palme International Center
 • USAID, US Agency for International Development, USA
 • DFID, Department for International Development, UK
 • Charles Stewart MOTT Foundation, USA
 • EAR, European Agency for Reconstruction
 • GMF, General Marshal Fund, USA
 • UNDP, United Nations Development Program
 • OSCE, Organisation for Security and Cooperation in Europe
 • CIDA, Canadin International Development Agency -Canada,
 • Freedom House, USA,
 • CHF, Community Habitat Finance, USA,
 • Holland embassy, Beograd
 • Westminster Foundation for Democracy (UK),
 • Open Society Fund, Beograd, Budimpešta,
 • CRS, Catholic Relief Service USA
 • IOCC, International Orthodox Christian Charities, IOCC, USA,
 • ECHO, European Commission Humanitarian Organization
 • UNHCHR, United Nations High Commissioner for Human Rights
 • The Know How Fund, UK,
 • IDEE, Institute for Democracy in Eastern Europ USA,
 • IREX, Internationa Researcx & Exchanges Board- USA,
 • ADF, American Development Foundation,USA
 • Konrad Adenauer Stiftund, GER,
 • Save the Children Fund, UK,
 • UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund
 • Milieukontakt Internacional, Holland
 • BCIF, Balkan Communicative Initiatives Fund, UK
 • ...i više od dvadeset lokalnih donatora