EU IPA Godišnji akcioni program za Srbiju 2014

Danas u Beogradu, Timočki klub učestvije na radionici EU IPA Fonodvi.

Imajući u vidu da se uskoro očekuje objavljivanje javnog poziva iz fonda EU IPA 2014, za podizanje zapošljivosti mladih i aktivnu inkluziju,  radionica sa temom IPA Godišnji akcioni program za Srbiju 2014 – Zapošljavanje mladih i aktivna inkluzija, omogućiće nam da se upoznamo sa procedurama i bolje spremimo za podnošenje predloga projekata u okviru ovog fonda.

Na ovoj radionic Timočki klub učestvuje kao predstavnik organizacije koja je nosioc projekata za teško zapošljive grupe (Hard-to-Place Youth) u Knjaževcu zajedno sa predstavnicima lokalne samuprave Knjaževac.

Radionuca EU IPA 2014 organizaovana je u okviru Programa “Znanjem do posla”.

Program “Znanjem do posla” sprovode IP Consult Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, a finasijska podrška programa je omogućena od strane Švajcarske agencije za razvoji i saradnju-SDC.