Građani Knjaževca treba da znaju kako se troši njihov novac iz budžeta

Građani u opštini Knjaževac nemaju mogućnosti da utiču na raznovrsnost medijskih sadržaja, slobodu izražavanja ideja i mišljenja, građani treba da znaju  kako se troše njihova sredstva, jer  građani svojim novcem plaćaju izradu medijskih sadržaja i treba da imaju priliku da uĉestvuju u  fazama procesa projektnog sufinasiranja tih sadržaja, i da na taj način dobiju kvalitetan i po njihovom mišljenju relevantan sadržaj.

Udruženje Timočki klub iz Knjaževca  je počeo sa realizacijom projekta„Pitaj građane-oni znaju“  gde će aktivnosti na projektu  biti usmerene upravo  na  podsticanje uključivanja građana i podizanje svesti  o važnosti  njihovog učešća  u javnim politikama vezanim za finansiranje medija iz budžeta opštine Knjaževac i povećanje saradnje  između građana, lokalne vlasti i  civilnog društva. Jedan od  zadatih ciljeva projekta je, i da se u konkursnoj dokumentaciji za konkurs u 2018. godini koji raspisuje opština Knjaževac za  sufinansiranje projekata koji ostvaruju javni interes u oblasti informisanja – u prioritete za finansiranje uvrste preporuke dobijene kroz projekat „Pitaj građane-oni znaju“. Projektom je obuhvaćena široka ciljna grupa, od građana koji žive na teritoriji opštine Knjaževac, preko lokalne samouprave do medija koji su registrovani na teritoriji opštine Knjaževac,  ali  i svih medija koji će podneti svoje projektne ideje na konkursu koji će 2018. godine raspisati opština Knjaževac. Projektom „Pitaj građane-oni znaju“ želimo da  pokrenemo  proces uključivanja građana opštine Knjaževac u sufinansiranje sadržaja od interersa za javnost.

Projekat „Pitaj građane-oni znaju“ realizuje se u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Balkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija.