Jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reform

Pirgos je počeo sa realizacijom projekta „Jačanje kapaciteta nerazvijenih organizacija civilnog društva“. Projekat partnerski realizuju Pirgos iz Pirota i Timočki klub iz Knjaževca.

Projekat se realizuje na teritoriji osam opština Pirotskog i Zaječarskog okruga i trajaće do 10. decembra 2011. godine. Projekat je finansijski podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Misija projekta je izgradnja kapaciteta nerazvijenih organizacija civilnog društva (OCD), kao i neformalnih i zapostavljenih marginalizovanih grupa u jugoistočnoj Srbiji i omogućavanje njihovog aktivnog učešča u životu zajednice i u procesima donošenja oluka.

Glavne aktivnosti projekta su

Uspostavljanje kontakta sa nerazvijenim organizacija civilnog društva i predstavnicima marginalizovanih grupa

Izrada baze podataka nerazvijenih organizacija civilnog društva koje se bave marginalizovanim grupama

Realizacija trodnevnih edukativnih seminara
o    1. Seminar: Upravljanje projektnim ciklusom i izrada predloga projekta pristupom logičke matrice
o    2. Seminar: Strateško planiranje
o    3. Seminar: Liderstvo i rukovođenje ljudskim resursima

Pokretanje 2 konsultativna centra u Pirotu i Knjaževcu
Konsultativni centri su smešteni u prostorijama partnerskih organizacija.

Održavanje Sastanaka budnosti
Sastanci budnosti će imati interaktivni karakter i biće usmereni ka različitim grupama kao što su manjine, ljudi sa hendikepom, interno raseljena lica i izbeglice, stare osobe, žene, deca kao i institucije i predstavnici privatnog, javnog i profitnog sektora.

Održavanje konferencije «Situacija i perspektive nerazvijenih NVO i neformalnih marginalizovanih i slabo predstavljenih grupa u jugoistočnoj Srbiji»