Javna rasprava

Prezentacija Strategije socijalne politike opštine Knjaževac od 2013. do 2018. i javna rasprava održani su danas u Agenciji za razvoj opštine Knjaževac. Strategija je izradjena u okviru projekta „Pomoć u kući starim i osobama sa invaliditetom u opštini Knjaževac“ koji je finansirala Evropska unija.