Konferenicja-Nacionalni dijalog za zapošljavanje mladih – novi pristupi, novi izazovi

Unapređenja položaja mladih i stvaranjem raznovrsnijih šansi za njihovo zapošljavanje i samozapošljavanje, je cilj mnogobrojnih programa koji se već godinama realizuju u našoj zemlji je, kroz projekte Nemačke razvojne saradnje, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Vlade Republike Srbije.

Timočki klub je učestvovao na konferenciji „Nacionalni dijalog za zapošljavanje mladih – novi pristupi, novi izazovi“ održanoj u Madlenijanumu, na kojoj je bilo  reči o efektima dosadašnjih obuka, prekvalifikacija i dokvalifikacija mladih za zanimanja koja su tražena na tržištu rada, efektima podsticanja razvoja preduzetništva i socijalnog preduzetništva, vršnjačkih projekata i inicijativa, razvoja habova i inkubatora koji mladima pružaju šansu da realizuju svoje poslovne ideje, ali i o sistemskim reformama kao što je uvođenje elemenata dualnog obrazovanja u prosvetni sistem.

Više o ostvarenim rezulataima mera za smanjenje nezaposlenosti, koji su predstavljeni na ovoj konferenciji možete pročitati na stranci Tima za socijalno uklučivanje i smanjenje siromaštva.