Najava aktivnosti „Korak dalje“

Timočki klub je najavio realizaciju aktivnosti u okviru projekta“ Korak dalje“ a to je izgradnja  rampi na zgradama Doma kulture, ’’Standarda’’ i u sve tri osnovne škole koji se realizujeu saradnji sa Skupštinom opštine Knjaževac , MS klubom i Direkcijom za razvoj, urbanizam i izgradnju.

Aktivnosti koje su najavljene objavljene su na web sajtu www.timok.info a sa njega su informaciju preuzele Radio TV Belle Amie i TRV Zajecar.

Projekat finansira Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije.