Nova E2E Obuka: veštine intervijuisanja i selekcije (KViS)

U Beogradu je 04-05.03.2020. održana E2E Obuka: veštine intervijuisanja i selekcije (KViS), gde su uz pomoć ekspertkinje Maje Ćurić Dražić, karijerni savetnici iz brokerskih organizacija E2E programa, dobili nove alate koji će im pomoći u selekciji kandidata za buduće WBL programe u okviru realizacije programa „Znanjem do posla“.
#E2E #brokeri #trening #KViS #timockiklub #NIRASIPCONSULT