Održan prvi info seminar u okviru projekta „Opštine i građani do boljih lokalnih usluga“ (Neighbour watch)

Timočki klub u partnerstvu sa Asocijacijom „Znanje“ iz Loveča počeo je sa realizacijom projekta „Opštine i građani do bolji lokalnih usluga“ (Neighbour watch), koji ima za cilj razvoj održivih mehanizama kod lokalnih aktera za obezbeđivanje veće transparentnosti lokalnih samouprava u jugoistočnoj Srbiji, kroz izgradnju kapaciteta za praćenje i evaluaciju javnih servisa.

U skladu sa predviđenim projektnim aktivnostima održan je i prvi info seminar o  potrebi I značaju monitoringa sprovođenja javnih usluga koje se delimično ili u potpunosti finansiraju iz budžeta opština.

Trening je održan 6 i 7.juna 2013. Godine u hotelu “Jezero” na Borskom jezeru. Učesnici treninga bili su predstavnici partnerskih organizacija na lokalu, kao i sami građani koji će kasnije učestvovati u procesu monitoring u svojim opštinama.