Otvorena vrata pravosuđa: Kako obezbediti efikasnost i pravičnost i izvršnom postupku?

U Knjaževcu su 06.02.2020.g sa početkom u 17:00h u prostorijama Osnovnog suda u Knjaževcu, održana druga po redu Tematska otvorena vrata: Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku? Prisutni su imali priliku da čuju šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Koja je uloga civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom kao i Koja je nova uloga sudova u izvršnom postupku. Nakon zvršenih izlaganja učesnici su imali priliku da postave pitanja koja su bila vezana za ovu temu.
#YUCOM #CEPRIS #USAID #Timockiklub #pravosuđe #zakon #otvorenavratapravosuđa