Budućnost za sve II

Dana 25.09.2009.god je u okviru projekta „Prohodnost za sve II“ koji realizuje Zavod Moja Soseska iz Ljubljane u saradnji sa partnerima : Iksiv d.o.o., Emines d.o.o., Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Slovenija), Miran dol d.o.o. (Hrvatska) ,Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okroga (Srbija), Timočki klub organizovao radionicu na temu » Evidencija Romske populacije na teritorji opštine  Zaječar-izrada socijalne karte«

Radionaica se održala u multimedijalnom autobusu na Skveru u Zaječaru.

Na radionici su učestovali predstavnici lokalnih vlasti, Centra za socijalni rad, NVO Drštvo Roma Zaječar, NVO Udruženje majki, NVO Timočki Romski centar i NVO Dečija radost.