Poseta Osnovnoj školi „Dimitrije Todorović Kaplar“-E2E program

U periodu od od 30.septembra do 04.oktobra 2019.god. održano je grupno karijerno savetovanje za učenike osmog razreda Osnovne škole „Dimitrije Todorović Kaplar“, kao deo programa Znanjem do posla, koji sprovodi Timočki klub.

Cilj grupnog karijernog savetovanja je, da se osnovci upoznaju sa uslugama karijernog vođenja i savetovanja koje Timočki klub pruža u okviru projekta „Znanjem do posla“ kao i sa mogućnošću pružanja individualnog karijernog savetovanja.
Karijerni savetnici su sa učenicama razgovarali o izboru njihovih budućih zanimanjima i šta je to, što ih čeka nakon završetka osnovne škole.
Dogovoreno je, i da za naredno karijerno savetovanje to budu Realni susreti. Reč je o susretima, na kojima će đaci moći da razgovaraju sa predstavnicima zanimanja za koja su pokazali zainteresovanost.

Više o programu zainteresovani mogu saznati na sajtovima: www.timok.org i https://znanjemdoposla.rs