POZIV ZA SEMINAR “Uloga organizacija u pružanju,upravljanju i monitorisanju socijalnih usluga, bugarsko iskustvo kao članice EU”

Opšti cilj projekta ’’Partnerstvom do socijalno odgovornog društva’’ , je razvoj održivog dijaloga civilnog društva između Srbije i zemlje članice EU- Bugarske u oblasti socijalnih usluga.
Jedna od aktivnosti u projektu je i trodnevni trening za predstavnike civilnog društva koji ima za cilj, poboljšanje kapaciteta  srpskih organizacija civilnog društva i ostalih zainteresovanih strana u uvodjenju novih socijalnih uluga i upravljanje uslugama.

Seminar će biti održan od 12 do 14.februara 2011 godine, u Hotelu Zdravljak u Soko Banji.  Prijavni formular za učešće na ovom seminaru mozete preuzeti prijavni formular – trening nvo