Priručnici i vodiči pravne pomoći za vas

U okviru projekta „Otvorena vrata pravosuđa“ koji realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa publikovano je devet priručnika/vodiča koja mou da pomognu građanima ukoliko dođe do nekog procesa koji uključuje pravna pitanja a to su:
– Moja prava u slučaju (ne)zakonitog prisluškivanja
– Moja prava u slučaju legitimisanja, pretresa i lišenja slobode
– Vodič: Šta ako sam lišen/a slobode?
– Vodič za zaštitu potrošača
– Šta da radim kad mi stigne poziv za svedočenje?
– Zašto nam je potreban nezavisan sudija?
– Moja prava u slučaju da suđenje traje nerazumno dugo
– Moja prava u izvršnom postupku
– Kako da prijavim korupciju i koja su mi prava i obaveze da to učinim?
Više o projektu na sajtu www.otvorenavratapravosudja.rs
Sve ove priručnike/vodiče možete preuzeti u kancelariji Timočkog kluba od 09:00 do 16:00 h. Dobro došli!
#YUCOM #timockiklub #USAID #otvorenavratapravosudja