Promocija Zelene agende Knjaževac

Radi promocije procesa Zelene agende u Knjaževcu, održana je ulična akcija 06.aprila 2009. godine u centu Knjaževca.

Ovom prilikom, predstavnici Timočkog kluba, lideri Radnih Grupa i volonteri su gradjane Knjaževca upoznali sa samim procesom i njegovim dostignućima u predhodnom periodu. Ulična akcija je pored promotivnog karaktera imala za cilja da na participativan način uključi same gradjane Knjaževca putem ankete koja je u izvedena u toku akcije.

Anketa je bila koncipirana od strane svih predstavnika radnih grupa i sadržala je pitanja koja su predstavnici radnih grupa u toku pripreme ove akcije sami definisali.

Građani su se u velikom broju odazvali ovoj aktivnosti i svi vrlo rado uzeli učešće u anketiranju. Nakon akcije izvršena je alaniza ankete svih dobijenih rezultata koja je samo predstavnicima radnih grupa potvrdila dobar pravac njihovog višemesečnog rada.