Prvi sastanak Mreže za podršku

U okviru projekta javnog zagovaranja  „Za bezbrižno sutra“ održan je prvi sastanak Mreže za podršku.

Sastanaku su ,osim roditelja i dece sa smetnjama u razvoju, prisustvovali predstavnici CSR-a Knjaževac kao pružaoci usluge „Pomoć u kući“ za decu sa smetnjama u razvoju, zatim predstavnici: opštine Knjaževac, institucija i nevladinih organizacija.

Sastanak je imao za cilj, da se zainteresovane strane upoznaju sa projektom, ali i da se medjusobno razmene informacije vezane za uslugu  „Pomoć u kući“ (primeri dobre prakse, predlozi,sugestije,primedbe).

U vreme trajanja sastanka realizovana je i okupaciona radionica za decu sa smetnjama u razvoju.

Projekat podrzan od strane BCIF-a