Rad radnih grupa projekta Zelena Agenda

U okviru projekta Zelena Agenda u Srbiji, radne grupe su održale i svoje prve sastanke. Cilj ovih sastanaka je bio definisanje vizije radnih grupa i smernice za dalji rad za u procesu. Na sastancima su podeljeni  zadaci članovima radnih grupa, odredjeni su potrebni vremenski rokovi za realizaciju dobijenih zadataka i aktivnosti koje treba realizovati u narednom periodu.

Razmatrana je i mogućnost uključivanja novih članova u radne grupe, koji bi svojim učešćem u radu doprineli boljim rezultatima u daljem procesu realizacije projekta Zelena Agenda.