Radionice sa mladima „Digitalna Inkluzija“

U okviru projekta“ Digitalna Inkluzija“ odžana su dva sastanka na temu sa mladima na temu  „Vredovanje veština mladih prilikom zapošljavanja“ i „ Mali saveti i velika iskustva  “.

Kroz razgovor došlo se do niza zaključaka i kreativnih predloga te su na drugoj radionici bili gosti: Uroš Jovanović-freelancer, Darko Savić-freelancer i Boban Radivojević direktor East Star d.o.o. u čijem sklopu je internet televizija i web sajt Knjaževac info. Podršku radionici takođe je dala i profesorka Tehničke škole Sanja Markulin. U prijatnoj atmosferi Omladinskog ćošeta, mogli smo da čujemo iskustva u radu preko interneta od strane naših gostiju, sa kojima su u razgovoru vrlo aktvno učestvovali naši mladi.

Sledeća radionica zakazana je u ponedeljak 25 aprila 2016 u 19:00 časova u prostorijama  „Omladinskog ćošeta“.

Projekat je podržan od strane Švajcarske Agencije za razvoj i saradnju preko Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.