Radionice u okviru projekta “ Ruka ruci“

Povodom realizacije projekta “Ruka ruci” a u cilju unapređivanja  kompetencije  profesionalaca za  rad sa žrtvama seksualno i rodno zasnovanog nasilja na teritoriji opštine Knjaževac održana su tri jednodnevna treninga.

«Porodično nasilje i rad u zajednici», koji je bio namenjen predstavnicima Centra za socijalni rad, obrazovanja, medija i nevladinih organizacija.

Drugi trening  «Porodično nasilje», koji je bio namenjen predstavnicima policije i sudstva.

Treći trening «Fenomenologija porodičnog nasilja i profesionalne dileme» koji je bio namenjen predstavnicima Zdravstvenog Centra.

Trening su vodile Lidija Milanović, psiholog-Republički Zavod za socijalnu zaštitu Beograd i Biljana Iđuški, psiholog-supervizor – Centra za socijalni rad Sombor.

U mesecu avgustu 2010 godine biće održan jedan zajednički trening za sve profesionalce koji se bave problemima porodičnog nasilja. Cilj ovog treninga bice uspostavljanje protokola o procedurama rada mobilnog tima, nakon čega će biti formiran mobilni multisektorski tim za intervenisanje u kriznim situacijama kod nasilja u porodici.

Projekat je podržan od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku Republike Srbije i United Nations Development Program ( UNDP).