Radni sastanak kolicije za građanski nadzor budžeta

06.-08.06.2008.god. Održan je drugi redovni sastanak kolalicije za nadzor opštinskih budžeta u Subotici. Cilj sastanka koaliciji bio je prezentacija novih modela rada koalicije za građanski nadzor opštinskih budžeta i smernice za zajedničku startegiju koalicije.