Seminar u Paraćinu

U Paraćinu, 28.01.2009. održan je seminar na temu „Biznis inkubatori i lokalni ekonomski razvoj. Seminaru su prisustvovala 22 polaznika – predstavnika Skupštine opštine, Udruženja preduzetnika, političkih stranaka, nevladinih organizacija i škola.

Na seminaru su obrađene sledeće teme: Društveno odgovorno poslovanje (govorio je Aleksandar Milošević, predstavnik Holcima Srbija d.o.o.), Lokalni ekonomski razvoj – osnovni pojmovi i definicije (govorio Dragan Milutinović, UG. Timočki klub), Uloga partnerstva u lokalnom ekonomskom razvoju (Vladan Jeremić, direktor Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije – Zaječar), Biznis inkubatori, teorija i praksa (Dragan Milutinović, U.G. Timočki klub), Problemi biznis inkubatora u Srbiji i iskustva Biznis inkubatora iz Vranja (Ivana Stošić, direktor BIC Vranje).