Seminar “Uloga organizacija u pružanju,upravljanju i monitorisanju socijalnih usluga, bugarsko iskustvo kao članice EU”

Seminar “Uloga organizacija u pružanju,upravljanju i monitorisanju socijalnih usluga, bugarsko iskustvo kao članice EU” održan je u Sokobanji od 12 do 14 februara 2011 godine.

Seminar je bio namenjen za predstavnike civilnog društva i imao je za cilj, poboljšanje kapaciteta  srpskih organizacija civilnog društva i ostalih zainteresovanih strana u uvodjenju novih socijalnih uluga i upravljanje uslugama.

Učesnici su pokazali visok nivo aktivnosti i interesovanje za moguću aplikaciju i implementaciju socijalnih usluga u Srbiji kao i veliku zainteresovanost za prenos znanja i iskustva bugarskih partnera iz Loveča