Socijalna pravda u Srbiji – 8 standarda rada

U Knjaževcu je 11.05.2010.god. u Timočki klub je u saradnji sa Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju, organizovao dve aktivnosti koje se odvijaju u okviru projekta  „Socijalna pravda u Srbiji – 8 standarda rada“, a koji realizuju 6 organizacija civilnog društva iz Srbije.

Okrugli sto za predstavnike sindikata, unije poslodavaca i inspekcije rada na temu „ Socijalna pravda-odnos zakona i prakse“ Cilj okruglog stola je bio da se pokrene diskusija svih društvenih aktera o primeni 8 standarda rada Međunarodne organizacije rada, čija je članica Republika Srbija.

Istoga dana je za učenke završnih razeda srednje škole održan javni edukativni čas sa temom “Socijalna pravda – standardi i uslovi rada„.

Cilj ove aktivnosti je bio da se učenici završnih razreda srednjih stručnih škola upoznaju na zanimljiv interaktivan način sa 8 standarda rada, pravima radnika zasnovanim na domaćem zakonodavstvu i međunarodnim konvencijama. Usled velike ekonomske krize veliki procenat ovih učenika neće nastaviti školovanje i odmah nakon završetka škole će tražiti posao. Stoga je potrebno da budu dobro informisani kako bi imali veće šanse da sebi u pregovorima sa poslodavcima obezbede bolje uslove rada.

Projekat je podržan u okviru programa Inicijativa javnog zastupanja civilnog društva (Civil Society Advocacy Initiative), koji u Srbiji podržava USAID a realizuje ga Institut za održive zajednice (Institute for Sustainable Communities ISC).