Šta uzrokuje klimatske promene?

Klimatske promene su uzrokovane globalniom zagrevanjem, tj. povećanjem proseka ukupne temperature naše planete.
Kao rezultat povećanja temperature, na Zemlji se javljaju promene u količini padavina, nivou mora, a koje u velikoj meri utiču na živi svet.
Ove promene su izazvane ljudskom aktivnošću. Proizvodnja i sagorevanje uglja, naftnih derivata i prirodnog gasa je dovela do povećanja koncentracije gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi.

#ipacbc #zelenimkorakomnapred #knjazevac #vidin #prekogranični #saradnja #zastitazivotnesredine #voda #zemljište #vazduh

Ovaj projekat je kofinansiran uz pomoć sredstava Evropske Unije kroz Interreg – IPA Program prekogranične saradnje Bugarska- Srbija.
Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ovog web sajta je Udruženje građana “Timočki klub” i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske Unije ili Upravljačkog tela programa.