Studijska poseta gradu Loveču u Bugarskoj

U periodu od 16 do 21 januara 2011 godine, osam eksperata predstavnika institucija i nevladinih organizacija koje se bave socijalnim pitanjima iz Timočkog regiona boravilo je u Bugarskoj.

U okviru ove posete eksperti su imali priliku da u gradovima Loveč i Pleven obiđu i upoznaju se sa novim socijalnim uslugama koje su nastale kao produkt deinstitualizacije socijalnih usluga u Bugarskoj. Održani su i sastanci sa predstavnicima vlasti, u Loveču sa predstavnicima opštine Loveč  i u Sofiji sa predstavnicima Nacionalne Agencije za socijalnu pomoć i Nacionalne Agencije za zaštitu dece.

Studijska poseta je deo projekta ’’Partnerstvom do socijalno odgovornog društva’’ koji ima za cilj razvoj održivog dijaloga civilnog društva između Srbije i zemlje članice EU- Bugarske u oblasti socijalnih usluga.
Jedna od aktivnosti u projektu je i Studijska poseta srpskih eksperata uspostavljenim socijalnim uslugama na lokalnom nivou u Bugarskoj.

Projekat je finansiran kroz program „Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU“ koji finansira Evropska unija, rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.