Tematska otvorena vrata „Zašto suđenja dugo traju“

Tematska otvorena vrata „Zašto suđenja dugo traju“ održana su u Knjaževcu 07.10.2019. godine sa ciljem da se sudije kroz direktnu komunikaciju približe građanima i da se otvoreno razgovara i razmenjuju iskustva o funkcionisanju pravosuđa.Projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ za cilj ima jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa. Projekat realizuje YUCOM-Komitet pravnika za ljuska prava u partnerstvu sa Timočkim klubom uz podršku USAIDa.
Više na sajtu http://www.yucom.org.rs