Trening “Javno zastupanje” za članove “LOM” mreže

Timočki klub iz Knjaževca uz podršku Olof Palme International Center ulazi u 3 godinu realizacije aktivnosti koje imaju za cilj, da doprinesu uvođenju efikasnog i održivog  modela građanskog nadzora na lokalnom nivou, povećanju svesti javnosti o uticaju građanskog nadzora lokalnih usluga i poboljšanju transparentnosti rada lokalnih samouprava.

Sa ovim aktivnostima krenulo se 2013. godine kada je kroz projekat „Gradski  agent 019-030“ nadgledano  6 izabranih lokalnih usluga u 3 grada u Timočkoj krajini: Bor, Sokobanja i Boljevac. Lokalni partneri u ovim gradovima su bili: Udruženje „Kokoro“ iz Bora, Udruženje „Zeleno srce“ iz Sokobanje i Udruženje „ Korak napred“ iz Boljevca.

Naredne godine 2014. projektom su obuhvaćene tri nove opštine, ovog puta iz Niškog i Pirotskog Okruga i to kroz projekat  „Grad(jani)RadeZaVas“.Monitoring 6 usluga koje se pružaju na lokalnom nivou sproveden je u Dimitrovgradu, Aleksincu i Nišu. Lokalni partneri su bili: Udruženje „Futura 18320“ iz Dimitrovgrada, Udruženje „Društvo za razvoj kreativnosti“ iz Aleksinca i Udruženje „Otvoreni klub“ iz Niša.

Za ove dve godine kroz ove aktivnosti uključeno je preko 140 predstavnika zajednice – lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva, medija i građana koji su kao gradski agenti učestvovali u nadgledanju izabranih lokalnih usluga. Kroz projekte je uključen i veliki broj građana, u ovih 6 opština. U odabiru usluga koje će se nadgledati učestvovalo je 5.583 građana, a u anketama za ocenjivanje kvaliteta pružanja odabranih usluga učestvovalo je 1.786 građana. Ovi brojevi pokazuju, koliko je ova tema značajna za građane. Ono što je takođe vrlo značajan rezultat je, što su za izabrane usluge koje su praćene izrađene Metodologije za praćenje, na osnovu kojih su dobijeni rezultati nadgledanja i urađene su i analize  iz kojih su proizašle i preporuke Lokalnim samoupravama za poboljšanje odabranih usluga.

  Kroz projekat je inicirano i stvaranje mreže „LOM“ čije su članice sve organizacije civilnog društva koje su bile uključene kao partneri u projektima 2013. god. i 2014 godine.

Članice „LOM“ mreže će u 2015. godini biti uključene u  aktivnosti kroz projekat „Gradski agenti“, koji će trajati 12 meseci i fokusira će se na stvaranju bolje dvosmerne komunikacije između građana i predstavnika Lokalnih samouprava, kao i građana i pružaocima usluga, ali i  na jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave aktivnostima vezanim za participaciju građana i praćenje transparentnosti lokalnih političkih procesa.

U okviru projekta “Gradski agent” u Vrnjačkoj Banji od 3-5 aprila 2015 godine, održan je trening “Javno zastupanje” za članove “LOM” mreže. Treningu su prisustvovali predstavnici organizacija partnera iz Sokobanje, Boljevca, Bora, Dimitrovgrada, Aleksinca i Niša.