Trodnevni seminar “Umetnost umrežavanja – The Art of Networking”

U Etno selu „Srna“ u Inovu je od 17 do 19 oktobra 2014 godine realizovan trodnevni seminar “Umetnost umrežavanja – The Art of Networking”. Seminar je imao je za cilj da se razmene postojeća iskustva i da se steknu nova znanja o umrežavanju i da omogući učesnicima da se bolje upoznaju te horizontalno i vertikalno povezuju : unutar ili izvan geografskih lokacija, sektora i teme na kojima rade i kojima se bave.

Seminar je jedna je od aktivnosti projekta „Grad(jani)RadeZaVas“ koji je podrzan od strane Olof Palme International Centra.