„Učenje na daljinu za sve“

Sa zamenikom predsednika opštine Knjaževac g.Branisalvom Josifovićem održan je inicijalni sastanak na kome smo najavili početak realizacije projekta „Učenje na daljinu za sve“.
Cilj projekta je da omogući pristup učenju na daljinu mladima od 8 do 18 godina koji su u redovnom obrazovnom sistemu, žive u ruralnim delovima opštine Knjaževac i/ili u stanju su socijalne potrebe. 
U okviru projekta predviđeno je obezbeđivanje tableta i pri pejd (prepaid) interneta kao i osnovno informatičko opismenjavanje roditelja socijalno ugrožene dece kako bi pomogli svojoj deci da lakše prate ovakav vid nastave.
Ovaj projekat je finansijski podržan od strane King Baudouin Fondacije.