Uključivanje gradjanja u procesu definisanja vizije Zelene agende

U okviru procesa Zelene agende, sve 4 radni grupe su putem upitnika izvršile istaživanje ,anketiranjem 320 građana Knjaževca. Svaka radna grupa je obradilia dobijene upitnike i rezultate istih primenila u daljem radu.

Radne grupe su  podatke dobijene iz ovih upitnika analiziralal pa su predstavnici RG Prirodna bogatstva dobili značajne podatke kroz analizu upitnika, predatavnici RG Stanovništvo su takodje iz dobijenih upitnika napravili kompletnu analizu i RG Privreda i poljoprivreda je takodje obradila dobijene upitnike a rezulti dobijenih analiza upitnika će u mnogome predstavnicima radnih grupa olakšati definisanje vizije u predstojećem periodu rada.