Ulične akcije za projekat „Pitaj građane-oni znaju“

U toku je realizacija projekta „Pitaj građane-oni znaju“  i jedan od  zadatih ciljeva projekta je, i da se u konkursnoj dokumentaciji za konkurs u 2018 godini koji raspisuje opština Knjaževac  za  sufinansiranje projekata koji ostvaruje javni interes u oblasti informisanja – u prioritete za finansiranje uvrste preporuke dobijene kroz projekat „Pitaj građane-oni znaju“.

U tu svrhu realizovane su dve ulične akcije, na kojima su građani anketirani šta je to što bi oni voleli da prate na lokalnim medijima u 2018 godini.

 Projekat „Pitaj građane-oni znaju“  se  realizuje u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Balkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija.