Projekat „Za bezbrižno sutra“

Timočki klub je počeo realizasciju projekta javnog zagovaranja na lokalnom nivou pod nazivom „ Za bezbrižno sutra“ koji ima za  cilj: Usvajanje Odluke o unapredjenju položaja dece sa smetnjama u razvoju povećanjem budžetske stavke za finansiranje usluge „Pomoć u kući“ za decu sa smetnjama u razvoju u iznosu od 1.530.000,00 dinara u 2013 godini.

Ovim projektom želimo da u narednih 8 meseci  utičemo na povećanje Inicijative za ukljuĉivanje građana  u aktivnu promociju rešenja određenog problema, a donosioce odluka usmere na odabir adekvatnog rešenja. Ovim projektom javnog zastupanja želimo da utičemo na promenu politike na lokalnom nivou, a tiče se, unapredjenja  socijalne usluge „Pomoć u kući“ za decu sa smetnjama u razvoju.

Ovaj projekat se realizuje kao deo Projekta “Razvoj lokalnih usluga za decu sa invaliditetom i njihove porodice“ koji se realizuje u troĉlanom partnerstvu Delegacije EU, Ministarstva rada i socijalne politike i UNICEFa (IPA 2008 – Socijalna inkluzija ) i BCIF-a, kao implementacionog partnera u okviru tog projekta.