Zelena agenda u Srbiji – strategija prihvatljiva za svaku opštinu

U Beogradu je 9.decembra 2009 godine održana  Konferencija pod nazivom  „Zelena agenda u Srbiji – strategija prihvatljiva za svaku opštinu“. Konferenciju su realizovale tri NBO: Imočki klub-Knjaževac, Ekološki centar „Stanište“- Vršac i NVO Pokret gorana-Sremska Mitrovica koje trenutno sprovode Zelenu agendu u 5 gradova u Srbiji: Knjaževcu,Vršcu,Plandištu,Beloj Crkvi i Sremskoj Mitrovici.

Konferencija je bila namenjena predstavnicima ekoloških NVO, lokalnih samouprava, državnih institucija iz oblasti životne sredine i medijima.

Na konferenciji se prisutnima obratio predstavnik Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja,  Radisav Momirov, istakavši, da svi u Srbiji moraju pronaći vremena za rešavanje problema životne sredine i zahvalio se prisutnima što su se odazvali u velikom proju i time pokazali interesovanje za taj problem.

Prva sekretarka ambasade Holandije u Sebiji Zumreta Jahić kazala je, da je degradacija životne okoline problem današnjice i napomenula, da se Srbija na putu ka evropskim integracijama, mora baviti tim problemom istakavši, da je Holandija bila i da će biti prijatelj Srbiji na putu učlanjenja u Evropsku uniju.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnik Ministarstva životne sredine iz Makedonije, koordinator Zelene agende za Zapadni Balkan iz Holanske organizacije Mileukontakt ,Kris Van Den Sanden i koordinatori Zelene agende iz Makedonije i Crne Gore.

Cilj konferencije je bio da se inicira formiranje nacionalne Platforme u Srbiji kako bi se stimulisale lokalne zajednice da strateški rade na rešavanju problema zaštite životne sredine.

Ciljevi formiranja nacionalne platforme Zelene agende u Srbiji kao instrumenta su:

– podizanja svesti o važnosti strateškog planiranja u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji,
– povećanja uticaja NVO sektora na kreiranje lokalne politike zaštite životne sredine i povećanje učešća lokalnih NVO i drugih predstavnika građana u procesu strateškog planiranja,
– promocije procesa Zelene agende i njegovog širenja u lokalne zajednice koje nisu do sada započele izradu    strateškog dokumenta,
– jačanje kapaciteta NVO i osnaživanje njihove motivacije da iniciraju proces u svojim zajednicama,

– pomoć  zajednicama u kojima postoji neki strateški dokument, ali se njegove odredbe ne poštuju.

Drugi deo konferenciji je bio namenjen predstavljanju   Zelene agende – kao novog pristupa u izradi strategije održivog razvoja, koji se trenutno realizuje u 20 lokalnih zajednica u 5 država zapadnog Balkana, pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova Holandije.

Prisutni na konferenciji su učestvovali i u radu radnih grupa:

1.    Zelena Agenda strategija prihvatljiva za svaku opštinu u Srbiji
2.    Zelena Agenda inicijativa civilnog sektora (metodologija Zelene Agende)
3.    Aktivnosti Zelene agende za promenu svesti građana o značajuživotne sredine
Rezultat rada radnih grupa su dobijeni zaključci i preporuke koje će se koristiti za dalji rad na širenju modela Zelene Agende.

Organizaciju konferencije su finansijski pomogli Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije i Milieukontakt international iz Holandije.