Digitalna Inkluzija

Projekat „Digitalna Inkluzija“ ima za cilj da inovativnim pristupom doprinese rešenju problema zapošljivosti ili zapošljavanja mladih u opštini Knjaževac kroz mogućnost primene IT tehnologije.

Specifični ciljevi projekta su realizacija istraživanja na terenu u urbanim i ruralnim delovima opštine Knjaževac o potrebama biznisa i prenosivih veštinama mladih u primeni IT tehnologije; Kreiranje situacione mape ponude i tražnje za IT veštinama u opštini Knjaževac; Promovisanje veština i IT tehnologije kao mogućnosti za samo zaopšljavanje.

Projekat „Digitalna inkluzija“ ima nameru da ojača ulogu mladih i poslodavaca u smislu smanjenja nezapošljivosti na lokalnom nivou, sledeći trendove u svetu. Odabir datog polja (uticaj IT tehnologije na smanjenje nezapošljivosti) za projekat će imati pozitivan uticaj na održivi razvoj ali takođe i na sve sfere društva, koji su pogođeni trendom povećanog rasta nezapošljenosti u svetu pa i kod nas. Sistematski pristup za podršku mladima i poslodavcima kroz podizanje svesti, izgradnju kapaciteta i razvijanje mehanizama za dalji razvoj su zaštita za održivost iniciranih aktivnosti.

Ovaj projekat će povećati kapacitete zajednice sa jedne i sa druge strane (mladi i poslodavci) za razvoj zajedničkih pristupa i napora da se identifikuju pretnje i mogućnosti za pravi odgovor na pitanje nezapošljenosti i njihov uticaj na kolaknom nivou kao i poboljšanje za razvoj novih inicijativa, politika i programa i istom smeru.
Projektni tim poziva ciljne grupe i sve zaiteresovane strane da se uključe i da zajedno ostvare cilj projekta  koji će služiti kao dobra praksa za dalja partnerstva i intersektorsku saradnju.

Projekat je podržan od strane Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva