Koji su najveći zagađivači vazduha u vašem okruženju?

– Individualna ložišta;
– Motorni saobraćaj;
– Industrijska postrojenja;
– Termoelektrane i toplane;
– Deponije.

#ipacbc #zelenimkorakomnapred #knjazevac #vidin #prekogranični #saradnja #zastitazivotnesredine #voda #zemljište #vazduh #anketa #istraživanje

Ovaj projekat je kofinansiran uz pomoć sredstava Evropske Unije kroz Interreg – IPA Program prekogranične saradnje Bugarska- Srbija.
Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ovog web sajta je Udruženje građana “Timočki klub” i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske Unije ili Upravljačkog tela programa.