Drugi sastanak Radne Grupe za izradu Strategije

Drugi sastanak Radne grupe ordržan je 20.03.2010.god. u Knjaževcu. Ucestvovalo je 22 predstavnika ( 12 iz Srbije i 10 iz Bugarske ),sastanku je prisustvovalo i 6 konsultanata ( 5 iz Srbije i 1 iz Bugarske ).

Na drugom sastanku članovi Radne grupe, imali su pred sobom novi dokument, drugu radnu verziju Strategije, koja je od strane konsultanata, korigovana u skladu sa pristiglim komentarima, predlozima i sugestijama. Članovi radne grupe konstatovali su da im je predočena druga radna verzija sa unetim ispravkama, mnogo sažetiji i kompleksniji dokumet, koji obuhvata sve neophodne delove, a da će se eventalne sugestije na drugu draft verziju Strateškog dokumeta dostaviti elektronskim putem Timockom klubu,  kako bi konsultanti mogli da pripeme finalnu Strategiju prekogranične saradnje. Finalna verzija će od strane konsulatanata biti pripremljena pre trećeg sastanka Radne grupe a ista će biti data na javnu raspravu u obe pogranične opštine.