Javni Forum na temu “Monitoring implementacije lokalne Strategije socijalne politike opštine Knjaževac 2008-2012”

U okviru projekta “Partnerstvom do socijalno odgovornog društva” koji realizuje Timočki klub iz Knjaževca u partnerstvu sa Asoscijacijom “Znanje” iz Loveča ( Bugarska), a uz podršku SO Knjaževac, dana  31.Marta 2011.god. sa početkom u 11 časova,  u sali Društvenog kluba u Domu kluture Knjaževac, organizovan je  Javni Forum na temu “Monitoring implementacije lokalne Strategije socijalne politike opštine Knjaževac 2008-2012”.

Cilj svakog Javnog Foruma je, da razvije model dijaloga na lokalnom nivou izmedju zainteresovanih strana i predstavnika lokalnih vlasti, kroz razmatranje važnih pitanja od uzajamnog interesa, vezanih za razvoj  zajednice.

Ovakav model Javnog Foruma i način njegovog sprovođenja su praktična primena stečenih znanja i iskustva partnera iz Bugarske i po prvi put su se primenila u opštini Knjaževac .

O uspešno realizovanom Javnom Forumu u Knjaževcu pored velikog broja prisutnih, govore i sami postignuti rezultati na ovom skupu.

Sve radne grupe koje su učestvovale u Javnom Forumu su konsenzusom donele odluku , da su  tri glavne socijalne usuluge najbitinje i najneophodnije i da ih je neophodno uvrstiti u novu  Socijalnu politiku opštine Knjaževac, a to su:
•    Dnevni centar za socijalno ugrožene grupe
•    Socijalni program za Ruralno stanovništvo
•    Osnivanje Socijalnog preduzeća

Takođe je od strane učesnika Foruma doneta odluka da Timočki klub dobijene rezultate foruma kreira u  preporuke za poboljšanje socijalnih usluga na lokalnom novu i iste  dostavi SO Knjaževac, kao i da  uputi preporuke drugim opštinama i gradovima na teriotriji Timočke krajne, da koriste model Javnog Foruma, kao metod za ostvarivanje efektivnog i efikasnog dijaloga sa zainteresovanim stranama na lokalu.