Novi partnerski projekat #ChallengingBorders

U saradnji sa partnerskim organizacijama iz Severne Makedonije “ NVO Info centar“ i Albanije „Omladinski centar Vlora“ Timočki klub je odpočeo sa realizacijom projekta #ChallengingBorders (#IzazoviGranica)

Projekat #ChallengingBorders (#IzazoviGranica) ima za cilj da podstakne i mlade (od 15 do 30 godina) iz Srbije, Albanije i Severne Makedonije, da prevaziđu svoje kulturne i nacionalne prepreke i da međusobno komuniciraju i sarađuju bez predrasuda i stereotipa.

Prva i nizu aktivnosti biće Info dani gde ćemo pružiti informacije o projektu i njegovim uticajima, o kulturnim predrasudama i stavovima.

Ovoj projekat rezultiraće uspostavom saradnje između 3 NVO iz Srbije, Albanije i Severne Makedonije; Razmenom interkulturalnih informacija i interakcija između mladih iz Srbije, Albanije i Severne Makedonije; Petodnevnim kampom za obuku mladih za vršnjačke edukatore iz Srbije, Albanije i Severne Makedonije; Razmenom volontera iz Srbije, Albanije i Severne Makedonije; Prikazivanjem viđenja kulturnih razlika kroz savremene medijske proizvode (vloga, elektronska razglednica, videa, IGTV, blogova); Kratkim filmovima „pre-i-posle“ gde ćemo pokazati da je život mladih na Zapadnom Balkanu jedinstven i bez predrasuda i stereotipa.

Ukoliko želite da se pridružite i da aktivno učestvujete u projektnoj realizaciji možete nas kontaktirati putem e-mail adrese:office@timok.org ili putem telefona 019/734-177 radnim danima od 09:00 do 16:00 h!

Projekat je podržan kroz rad Regionalne kancelarije za saradnju mladih-RYCO (Regional Youth Cooperation Office), i sufinansiran od strane UN Fonda za izgradnju mira.