Novi partnerski projekat „Različitosti nas ujedinjuju“

Juče je u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji održan prvi sastanak na novom projektu „Različitosti nas ujedinjuju “.

Mreža će okupiti sve organizacije koje žele da sistemski pristupe temama interkulturalnosti i kulturne različitosti u radu sa mladima. Kriterijumi za članstvo u mreži biće naknadno objavljeni i ona će nakon početne faze osnivanja biti otvorena za članstvo svim organizacijama koje su zainteresovane za rad sa mladima na pomenute teme. Mreža će takođe omogućiti organizacijama koje se bave mladima da imaju veći uticaj pred donosiocima odluka kada su u pitanju mere usmerene ka smanjivanju socijalne distance među vršnjacima iz različitih kultura.
Jedan od prvih zadataka mreže biće jačanje kapaciteta njenih članova i izrada metodologije za interkulturalne srednjoškolske razmene i časove. Mreža „Različitosti nas ujedinjuju” teži društvu otvorenom za različite kulture, u kontekstu evrointegracije Srbije. Zbog toga će u svom radu najveću pažnju posvetiti evropskom shvatanju koncepta kulturne različitosti, koji je otelotvoren u motu Evropske unije ujedinjeni u različitosti.

Projekat Različitosti nas ujedinjuju sprovodi Evropski pokret u Srbiji, uz podršku Evropskog pokreta u Srbiji – Lesovac, Centra lokalne demokratije iz Subotice, Foruma civilne akcije iz Požege i Timočkog kluba iz Knjaževca.

Projekat se sufinansira iz Programa Evropske unije Podrška civilnom društvu (Civil Society Facility).
*foto izvor EPuS