Održan sastanak RG Prirodna bogatstva 25.marta 2009.god.

RG Prirodna bogatstva i prezentacija rada na sastanku održanog 25.03.2009.

Ovim sastankom je završena III faza odvijanja procesa Zelene agende u grupi prirodna bogatstva. Na kraju sastanka usvojni su sledeći zaključci: I  Prioriteti prepoznatih mogućnosti i potencijala

  1.  Dopuna turističke karte opština Knjaževac mapirajem prirodnih rariteta koji postoje, bez obzira da li su u postupku za stavljanje pod zaštitu ili ne, i pokrenuti postupak za stavljanje pod zaštitu države prostor Rgoška Banjica – termomineralna voda i Svrljiška klisura – specijalni rezervat očuvane prirode u opštini Knjaževac.
  2. Očuvanje kvaliteta vazduha u gradu koji je kapitalna vrednost za nas, povećanjem zelenih površina u gradu ( obnovom i popunom drvoreda i zatravnjivanjem novih površina.
  3. Uključivanje u projekte u okviru Zelene agende zajedno sa ostalim radnim grupama iz Knjaževca. Oblasti: Eko centar, edukacija građana svih uzrasta, poribljavanje Belog Timoka …
  4. U okviru kampanje ’’Očistimo naš grad – Jevik’’ pokrenuti izradu staze zdravlja: ‘’Jevik’’, i učiniti je održivom u korišćenju za rekreativnu namenu u funkciji zdravlja, podržati akcije za izradu mini deponije za reciklažni kućnog otpada kao prvog koraka u pripremi i izradi prostora na kome bi se deponovao reciklažni otpad nakon primarne selekcije za dalji transport i preradu.
  5. Preko nadležnih maksimalno se zalagati i davati svoj doprinos u pokretanju inicijative za formiranje javnog preduzeća za zaštitu prirodnih vrednosti. (lovci, ribolovci, šumari, planinari, gorani…. JP Srbija šume, Srbija vode, Srbija….)