Održan trodnevni seminar „Gradjanski monitoring i principi dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ u Prolom Banji

U okviru projekta „Gradski agent 019-030“, od 14 do 16 juna u Prolom banji,održan je trodnevni seminar „Gradjanski monitoring i principi dobrog upravljanja na lokalnom nivou“Seminar je imao za cilj: jačanje kapaciteta i znanja predstavnika/ca NVO-a i gradjana/ki na teme: Zakon o pristupu informacijama od javnog značaja, Zakon o lokalnim samoupravama, monitoringa i njegov značaj u poboljšanju rada.

Seminaru su prisustvovala 25 predstavnika NVO i gradjana/ki iz Bora,Boljevca i Soko Banje, a realizovan je u saradnji sa Timom trenera iz Beogradske otvorene škole (BOŠ) kroz 7 sesija: – Mreža praktične politike u lokalnoj zajednici – akteri, proces i instrumenti Od informisanja do uključivanja građana Principi dobre uprave u lokalnoj samoupravi Kodeks dobre prakse za građansko učešće u procesu donošenja odluka – Lokalna samouprava u Srbiji – nadležnosti i organizacija – Ka unapređenom sistemu pružanja usluga na lokalnom nivou – Simulacija građanskog učešća u unapređenju komunalnih usluga u lokalnoj zajednici – Modeli učešća građana u unapređenju usluga na lokalnom nivou – Dostupnost informacija od javnog značaja, Zakonski okvir ,Etički kodeks – Komunikacija jedinica lokalne samouprave sa javnošću, uloga medija i process EU integracija.