Partnerstvom do transparentnosti – ulična akcija Knjaževac

U petak 04.05.2010.god. Timočki klub je organizovao uličnu akciju u Knjaževcu koja je imala za cilj da širu javnost upozna sa projektom Partnersvom do transparentnosti i pozove građane da se aktivno uključe u pokretanju inicijative za transparentniji rad loklane vlasti u Opštini Knjaževac.

Članovi Timočkog kluba su u toku akcije pozivali građane da zajednički pokrenu inicijativu prema lokalnoj samoupravi, za pokretanje permanentnog sistema za praćenje rada opštinskih funkcionera putem formiranja radnih tela/saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa čime bi se podigao nivo poverenja izmedju građana i ljudi koji vrše odgovorne javne funkcije u SO Knjaževac.